Euromaster Bunar  |  Lubliniec - Gliwice - Olesno  |  tel.: 34 353-16-54

Szyby

Szyby

 1. Wymiana
  szyb samochodowych

Wymiana szyby samochodowej jest konieczna w przypadku w
którym charakter pęknięcia wskazuje na brak możliwości jej naprawy.  Wymiana szczególnie wskazana jest przy
pęknięciach liniowych, które uniemożliwiają w znacznym stopniu
naprawę. Wymiana szyby samochodowej zwana montażem, polega na demontażu
elementów związanych z szybą, wycięciu starej, uszkodzonej szyby, wklejeniu
nowej szyby i ponownym montażu elementów zewnętrznych.

 1. Naprawa
  szyb

Naprawa przedniej szyby w samochodzie ma na celu poprawę
widoczności i wyglądu oraz zabezpieczenie przed dalszym pękaniem. Możliwość
naprawy zależy od rodzaju i umiejscowienia uszkodzenia. Szyba przednia
odpowiada nawet za 30% wytrzymałości konstrukcyjnej auta. Prawidłowe działanie
poduszki powietrznej pasażera zależne jest od stanu szyby czołowej, gdyż daje
ona oparcie poduszce w czasie jej otwarcia. Dlatego wszystkie naprawy muszą gwarantować
zachowanie jej pierwotnej wytrzymałości.

Najczęściej spotykane uszkodzenie to uszkodzenie punktowe.
Uderzenie kamienia wywołuje różnego rodzaju odpryski. Większość z
nich da się skutecznie naprawić.  Potocznie nazywamy je
„oczkiem” i  jeśli to „oczko” nie ma dodatkowych
podłużnych pęknięć, to mamy szansę na skuteczną naprawę szyby
samochodowej
. Dobrze zrobiona naprawa uszkodzenia punktowego oczka
zapewnia szybie w aucie do 95% swojej pierwotnej wytrzymałości
oraz zabezpiecza ją przed dalszym pękaniem.

Ważną kwestią jest aby naprawę wykonać jak najszybciej
po wystąpieniu uszkodzenia, gdyż miejsce z „oczkiem” szybko wypełnia
się zanieczyszczeniami. Utrudnia to usunięcie ubytku w szkle i pogarsza się
przejrzystość w naprawionym miejscu. Z biegiem czasu, gdy zwlekamy z naprawą,
może pojawić się pęknięcie, które całkowicie ją uniemożliwi. Szyba podczas
jazdy podlega drganiom i naprężeniom. Poza tym, szyba przednia jest laminowana
tzn.  składa się z dwóch warstw szkła. Odprysk pojawia się na warstwie
zewnętrznej, która ma inną temperaturę niż warstwa od wewnątrz
auta.   

 

1
Jakie
uszkodzenia nadają się do naprawy?

Aby usługa była skuteczna i
bezpieczna
, muszę być spełnione pewne warunki:

 • Uszkodzenie powinno mieć
  maksymalną średnicę 22 mm. Można to sprawdzić nakładając na nie monetę
  pięciozłotową,
 • Odległość uszkodzenia od
  krawędzi szyby powinna być większa niż 10 cm. Dla niektórych modeli aut,
  gdzie szyba jest wyjątkowo mocno wygięta przy jej krawędzi, zaleca się
  nawet większą strefę ochronną,
 • Jeśli naprawiamy kilka uszkodzeń
  na jednej szybie, to minimalna odległość między nimi wynosi 10 cm,
 • Nie powinno się naprawiać
  uszkodzeń w strefie, gdzie jest pole widzenia kierowcy. Proces
  naprawczy pozostawia zawsze jakiś ślad, ponieważ płynna żywica służąca do
  wypełnienia odprysku ma inną strukturę niż szkło i inaczej załamuje
  światło. Poza tym widoczny efekt końcowy naprawy zależy od użytego sprzętu
  – typu zestawu naprawczego, rodzaju i ceny żywicy, umiejętności montażysty
  i tego jak bardzo zabrudzone było uszkodzenie,
 • W pewnych sytuacjach od
  uszkodzenia mogą odchodzić podłużne pęknięcia, które uniemożliwiają
  naprawę. Nie da się wprowadzić do nich żywicy naprawczej lub poziom
  naprężeń jest zbyt wysoki.

2
Przebieg
procesu

Usługa polega na oczyszczeniu miejsca uszkodzenia, usunięciu
zabrudzeń i wilgoci z uszkodzonego miejsca oraz wypełnieniu go specjalną
żywicą, a następnie utwardzenie promieniami UV i na końcu polerowanie
powierzchni.Przywracamy w ten sposób do 95 % pierwotnej wytrzymałości szyby i
zabezpieczamy ją przed dalszym pękaniem.