Euromaster Bunar  |  Lubliniec - Gliwice - Olesno  |  tel.: 34 353-16-54

Naprawa rozruszników / alternatorów

Naprawa rozruszników:

roz przed nap                                                roz po nap

rozrusznik przed naprawą                                                             rozrusznik po naprawie

 

Całkowity proces naprawy rozrusznika dzieli się na szereg specjalistycznych działań, takich jak:
• całkowity demontaż urządzenia na pojedyncze podzespoły,
• dokładne czyszczenie podzespołów,
• wymiana tulejek i szczotek,
• wymiana sprzęgła i wyłącznika elektromagnetycznego w razie stwierdzenia usterki,
• diagnostyka sprawności pojedynczych elementów,
• ochrona części przed korozją,
• opcjonalna wymiana wirnika i uzwojenia
• montaż podzespołów oraz sprawdzenie ich sprawności na specjalnym stanowisku testowym.

Naprawiony rozrusznik po zakończeniu prac jest odpowiednio znakowany cechą służącą ustaleniu źródła jego pochodzenia, jak również przypisania osoby odpowiedzialnej za regenerację.

Naprawa alternatorów:

roz przed nap                                                            roz po nap

alternator przed naprawą                                                              alternator po naprawie

W zakresie działań związanych z naprawą alternatorów znajduje się:
• całkowity demontaż urządzenia na podzespoły,
• proces czyszczenia podzespołów,
• diagnostyka – sprawdzanie działania poszczególnych elementów,
• wymiana łożysk, szczotek oraz pierścienia,
• ewentualna wymiana takich elementów jak: wirnik, uzwojenie, zestaw prostowniczy, regulator,
• ochrona poszczególnych podzespołów przed korozją,
• montaż podzespołów i sprawdzenie działania urządzenia na stanowisku testowym.
Po wszelkich działaniach naprawy alternatorów znakuje się je cechą niezbędną do oznaczenia jego źródła pochodzenia, a także przypisania do osoby przeprowadzającej prace.