Pogłębianie

NA CZYM POLEGA POGŁĘBIANIE BIEŻNIKA?

Pogłębianie bieżnika to usunięcie 2–4 mm warstwy gumy znajdującej się w tzw. bieżniku negatywnym. Czynność ta może być wykonywana na oponach ciężarowych z oznaczeniami: „Regroovable” lub symbolem Théta, które umieszczone są na boku opony.
Usługę pogłębiania powinna wykonać odpowiednio przeszkolona osoba z wykorzystaniem dokumentacji technicznej, w której m.in. jest określona szerokość, głębokość, kształt „nacięć” oraz za pomocą specjalnego urządzenia zwanego nacinarką.

Samo pogłębianie oryginalnej rzeźby bieżnika zwiększa żywotność opony nawet o 25%. To 25% więcej przejechanych kilometrów!

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ OPONA, BY MOGŁA BYĆ POGŁĘBIONA?

Warunkiem wykonania pogłęniania są odpowiednie parametry opony. Jej zużycie nie może przekroczyć 2 mm głębokości oryginalnej rzeźby bieżnika. Jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją – opona nadaje się wówczas tylko do bieżnikowania.

Warto dodać, że opona ciężarowa nie powinna być pogłębiona, jeśli ma liczne uszkodzenia. Chodzi o przebicia, przecięcia, otarcia czy wyrwanie gumy bieżnika. Takie naruszenie struktury prowadzi do utleniania się stalowych warstw opasania, a w efekcie do szybszego zużycia opony


CZY BIEŻNIKOWANIE JEST BEZPIECZNE?

Większość opon ciężarowych jest projektowana i fabrycznie wykonana, tak aby można było wykonać pogłębianie. Niektórzy producenci opon umożliwiają to dając dodatkową warstwę gumy pod bieżnikiem. To właśnie ona jest przeznaczona jest do pogłębiania.

Pod kątem przepisów ruchu drogowego jazda na oponach pogłębionych jest również dopuszczalna. W Polsce wyjątek stanowią autokary o dopuszczalnej prędkości do 100 km/h.

W innych krajach jak: Austria, Bułgaria, Rosja czy Ukraina zabronione jest montowanie opon pogłębionych na osiach prowadzących samochodów ciężarowych. Warto jednak podkreślić, że w Polsce nie jest to prawnie zabronione, a dobrze wykonana usługa pogłębiania jest nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo.